Over ons

De advocaten en mediators van BOS VAN DER BURG combineren juridische expertise met ondernemerschap en hebben allen een eigen specialisme. Uw zaak wordt daardoor altijd door de deskundige advocaat of mediator behandeld. Het team familierecht binnen Bos Van der Burg Advocaten bestaat uit mr. L.J.W. (Lennard) Govers, mw. mr. B.L. (Loïs) Lok en mw. mr. M. (Mandy) Kreber. Mrs. Kreber en Govers zijn tevens gespecialiseerd familie registermediator. Zo is mr. Kreber aangesloten bij de MfN en mr. Govers bij de ADR (ADR MED®). Meer informatie over onze advocaten en mediators staat op onze website.

Het familierecht is een breed rechtsgebied dat volop in beweging is. Het omvat alle juridische kwesties die te maken hebben met de persoon als individu en als onderdeel van een familieverband.

De relatiebeëindiging, met alle bijkomende problemen en consequenties, neemt hier een belangrijke plaats in. Vaak moet een juridische procedure worden gevoerd bij de Rechtbank. Onze advocaten beschikken over een ruime proceservaring, die niet alleen van belang is bij het succesvol voeren van procedures, maar die ook bijdraagt aan adequate advisering over onder andere (het opstellen van) contracten en echtscheidingsconvenanten. Zowel voor een scheiding op gemeenschappelijk verzoek als voor een eenzijdige scheiding staan onze advocaten en mediators voor u klaar. 

Los van de scheiding kunnen er allerlei familierechtelijke problemen ontstaan die opgelost moeten worden, zoals geschillen die betrekking hebben op erkenning en afstamming, conflicten over de uitoefening van het ouderlijk gezag, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of een naamswijziging. 

Er kunnen gewijzigde omstandigheden zijn waardoor eerdere regelingen moeten worden aangepast. Verschillende landen kunnen betrokken zijn bij familierechtelijke problemen en dus ook verschillende rechtssystemen. Tenslotte geven kwesties rondom overlijden en erven nogal eens aanleiding tot juridische geschillen.

BOS VAN DER BURG streeft naar duurzame relaties door juridisch maatwerk te leveren. BOS VAN DER BURG heeft alle specialisten in huis om zowel ondernemers als particulieren uitstekend te kunnen bedienen. Onze klantenkring is daarom zeer divers.