Vermogensverdeling

Als er niets anders is geregeld, zijn echtgenoten in beginsel getrouwd ‘in gemeenschap van goederen’. Dat wil zeggen dat alle bezittingen en schulden van voor en tijdens het huwelijk van beide echtgenoten samen zijn. Hierdoor heeft ieder bij een scheiding in beginsel recht op de helft van het aanwezige vermogen.

Hierbij kan worden gedacht aan de inboedel, de woning, auto’s, maar ook aan bankrekeningen en aandelen. Tevens leningen, schulden en andere passiva worden verrekend. Ook uit erfenis of gift verkregen vermogen telt mee, tenzij dit bij de nalatenschap of de schenking uitdrukkelijk anders is bepaald.

Aanstaande echtgenoten of partners kunnen er ook voor kiezen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen deze voorwaarden worden opgesteld. Dan ligt bij scheiding de verdeling anders. De overeengekomen voorwaarden bepalen dan grotendeels wat de scheidende partners aan elkaar verschuldigd zijn.

Niet alle voorwaarden zijn helemaal duidelijk of toepasbaar in het voorkomende geval. Soms kunnen regelingen leiden tot een andere uitkomst dan destijds bedoeld was of kunnen regelingen voor verschillende uitleg vatbaar zijn. Ook dient rekening te worden gehouden met fiscale consequenties verbonden aan het verdelen van de gemeenschappelijke vermogensbestanddelen. Verdeling en verrekening is een lastig en tijdrovend traject dat aanleiding kan geven tot veel geschillen. Begeleiding van een gedegen specialist hierbij is dan ook veelal noodzakelijk. 

Ook wanneer u niet bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dient u gemeenschappelijke zaken te verdelen na het verbreken van uw relatie, waarbij begeleiding van een advocaat of mediator de uitkomst kan bieden tot een goede regeling te komen. 

De specialisten van Bos Van der Burg kunnen u begeleiden bij uw verdeling en verdeling. Zowel voor het maken van onderlinge afspraken hierover als voor het voeren van procedures bent u bij ons aan het juiste adres.