Scheiding

Relatiescheiding is een algemene term voor echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap en beëindiging van samenwoning, al dan niet met samenlevingscontract.

Een relatiescheiding wordt beschouwd als één van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven. Het is, naast een juridische kwestie, in belangrijke mate een emotioneel proces. (Ex)partners worden geconfronteerd met onzekerheden en nieuwe situaties en dat zorgt vaak voor veel spanning en emotie. Het is daarom van groot belang dat het proces goed en zorgvuldig verloopt en dat er aandacht wordt besteed aan zowel de zakelijke - (juridische als de financiële aspecten) als (ook) aan de emotionele aspecten (kanten). De advocaten en mediators van Bos Van der Burg, werkzaam in Zoetermeer, Den Haag en de hele regio, zijn getraind in het verlenen van bijstand in al deze aspecten.

Voor de praktische - en juridische problemen, die bij een relatiescheiding aan de orde komen, moet een voor beide partners aanvaardbare oplossing worden gezocht. De onderling gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een overeenkomst, ook wel een convenant genoemd. De afspraken die de kinderen betreffen, worden vastgelegd in een ouderschapsplan.  Een convenant bevat regelingen over (praktische) zaken, zoals de financiën en de verdeling van bijvoorbeeld de woning, de inboedel, de bankrekeningen en pensioenen. De woning is hierbij vaak een belangrijk, maar lastig punt.

Het ouderschapsplan omvat alle afspraken over de kinderen, zoals bij welke ouder de kinderen gaan wonen, wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven en hoe de kosten van de kinderen worden verdeeld.

De Rechtbank zal dan op basis van het convenant en het ouderschapsplan de scheiding uitspreken.

Als niet in overleg tot een regeling gekomen kan worden, moet een uitgebreide procedure bij de Rechtbank gevoerd worden. In dat geval beslist de Rechter over de geschilpunten.

Een scheiding waarbij één of beide partners een eigen bedrijf hebben is vrijwel altijd complex. Dan is specialistische advisering een must. De familierechtspecialisten van Bos Van der Burg Advocaten beschikken over deze kennis. Kijk voor meer informatie over onze familierechtadvocaten en -mediators op onze website.