Mediation

Geschillen kunnen worden beslecht door een rechterlijke uitspraak. Dat vergt juridische procedures, advocaten die met verve uw standpunt en de juridische merites naar voren brengen en vaak een langdurige strijd. 

Maar een ‘gevecht’ is niet altijd de beste weg. Vaak verdient het de voorkeur om op een andere manier tot een oplossing te komen. Een oplossing die voor beide partijen goed is. Een overlegscheiding of mediation biedt hiertoe de mogelijkheid.  

Mediation houdt in dat partijen gezamenlijk in gesprek gaan, onder begeleiding van een mediator. Gestreefd wordt om tot een voor beide partijen aanvaardbare en wenselijke oplossing te komen waarin alle belangen betrokken zijn. De mediator is daarbij niet de Rechter of de belangenbehartiger, maar een procesbegeleider die het gesprek faciliteert en begeleidt, en die daarin volledig onpartijdig en belangeloos is. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en kunnen nooit later gebruikt worden voor andere doelen of procedures.

Indien u er al samen uit bent, kunt u ook bij ons terecht voor een zogenaamde overlegscheiding. Wij leggen de door u gemaakte afspraken dan vast.

De uiteindelijke gezamenlijk tot stand gekomen overeenkomst, ondertekend door alle partijen, wordt eventueel bekrachtigd in een vonnis of vastgelegd in een notariële akte. Dit is dan de uitkomst van partijen zelf en strekt hen tot wet.

Vooral in familierechtelijke geschillen, waarbij relaties en emoties belangrijk onderdeel van de problematiek zijn, is mediation of een overlegscheiding een belangrijke vorm van conflictoplossing. Mrs. M. (Mandy) Kreber en L.J.W. (Lennard) Govers zijn zowel advocaat als registermediator (MfN / ADR.MED®) en kunnen u begeleiden bij de mediation of overlegscheiding. Neem voor meer informatie contact op met mr. Kreber of mr. Govers via 079-3203366, of kijk voor meer informatie op onze website.