Kinderen

In het familierecht spelen kinderen een prominente rol. Kinderen zijn kwetsbaar en daarom kent de wet veel bepalingen ter bescherming van (de belangen van) minderjarigen.

Het ouderschapsplan is daar één van: alle ouders die uit elkaar gaan, dus ook de niet-gehuwden die samen het gezag uitoefenen, moeten afspraken maken over de verdeling van de zorg en de kosten, over verblijf en bezoek en over wederzijdse informatie en consultatie.

Hoewel ouders vrijwel altijd het beste willen voor hun kinderen, lukt het vaak niet om samen goede afspraken te maken. Dan kan de hulp of bijstand van een advocaat en/of mediator uitkomst bieden. Wij helpen ouders bij het maken van goede en probleembestendige regelingen, die houvast bieden en een lange houdbaarheid hebben.

Maar het jeugdrecht omvat meer: door allerlei verschillende situaties in de privésfeer is soms een adoptie gewenst. Stiefouderadoptie is daar een belangrijk voorbeeld van.

Bij opvoedings- en gedragsproblemen kan een ondertoezichtstelling (OTS) en soms zelfs een uithuisplaatsing (UHP) noodzakelijk zijn of juist níet goed of níet in het belang van uw kind zijn. Dit is een terrein dat de interventie van een gespecialiseerde advocaat vereist. Voor goede en praktische informatie hierover, en voor snel en adequaat optreden, bent u bij Bos Van der Burg aan het goede adres. Ook voor zaken die betrekking hebben op schriftelijke aanwijzingen, gezagswijzigingen, het verkrijgen van een meerderjarigheidsverklaring of overige kwesties die betrekking hebben op het jeugdrecht kunt u bij ons terecht: zowel met als zonder uw (ex-)partner.

Hoe het ook zij: altijd staat het belang van het kind voorop.

Naast gratis inloopspreekuren op woensdagmiddag voor ouders, biedt Bos Van der Burg Advocaten tevens de mogelijkheid voor kinderen om naar het gratis inloopspreekuur te komen voor advies.