Erfrecht

Het erfrecht behandelt de opvolging van bezittingen en schulden van overleden personen. Wanneer er een familielid is komen te overlijden krijgt u al snel te maken met het erfrecht.

Mr. M.E. (Mandy) Kreber van Bos Van der Burg heeft kennis van zowel het voortraject, dat wil zeggen van alle mogelijkheden en regelgeving met betrekking tot het plannen van vermogen en vermogensopvolging, als van de problematiek die kan ontstaan nà het overlijden. Ook voor mediation of gemeenschappelijk overleg over vermogen en vermogensopvolging bent u bij mr. Kreber aan het juiste adres.

Na een overlijden ontstaan er veelal problemen bij het vaststellen van de nalatenschap en de omvang en de inhoud daarvan. Ook komt de vraag van (beneficiair)aanvaarden of juist verwerpen aan de orde. Het verdelen van de nalatenschap over de verschillende erfgenamen, de vaststelling wie de erfgenamen zijn en de regie over de afwikkeling kan aanleiding geven tot geschillen. Vaak is dan gespecialiseerde juridische hulp nodig. Ook daarvoor kunt u terecht bij Bos Van der Burg. Neem direct contact op met mr. Kreber via 079-3203366 of kijk op onze website.