Wijzigen Verrekenverplichtingen Door De Coronacrisis?

Wijzigen verrekenverplichtingen door de coronacrisis?

In de afgelopen maand is het (openbare) leven in ons land langzaam maar zeker tot stilstand gekomen. De scholen zijn gesloten, de grenzen zijn gedeeltelijk gesloten en ook veel bedrijven zijn - al dan niet verplicht – gesloten. Buiten het feit dat dit grote invloed heeft op uw persoonlijke en zakelijke leven, kan het ineens onoverkomelijk zijn om aan afgesproken familierechtelijke verplichtingen te voldoen. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of men gehouden kan worden aan een zojuist gesloten overeenkomst of dat een overeenkomst die voor ligt wel of niet getekend moet worden.

Vooropgesteld dient te worden dat het antwoord op deze vraag per geval kan verschillen. Het stadium waarin de onderhandelingen verkeren is van groot belang. Voor zover er slechts voorstellen zijn gedaan die over en weer nog niet zijn geaccepteerd, is er geen sprake van een overeenkomst en is men er ook niet aan gebonden. Hoogstens bent u gehouden om door te onderhandelen. Zelfs als er wel een overeenstemming is, mondeling of schriftelijk, kan het zo zijn dat die overeenkomst moet worden herzien. De gevolgen van het Coronavirus op de economie zijn dusdanig dat er sprake kan zijn van bijzondere omstandigheden die een herziening rechtvaardigen.

Dit geldt niet alleen in het geval van een afgesproken of opgelegde alimentatieverplichting die u niet meer na kunt komen door de gevolgen van de Coronacrisis.

Ook voor de vermogensrechtelijke afwikkeling van een echtscheiding of een beëindigde samenleving kan het Coronavirus grote gevolgen hebben. Zo kan het voorkomen dat de overbedelingssom (in het kader van de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap) of de verrekensom (in het kader van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden) voort moet komen uit de onderneming van één van de echtgenoten of dat de echtgenoot die moet betalen nu ineens geen opdrachten of werk meer heeft door het Coronavirus en de daarmee gepaarde sluitingen van bedrijven.

Veel ondernemingen c.q. ondernemers zien zich door de uitbraak van het Coronavirus en genomen maatregelen daaromtrent geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de omzet. In sommige gevallen is de omzet zelfs nihil. Het kan daardoor onverantwoord of onmogelijk zijn om op dit moment geld te onttrekken aan een onderneming, of dat nu in de vorm van dividend of een lening is.

Een beroep op onvoorziene omstandigheden kan er in deze situatie toe leiden dat de gevolgen van de overeenkomst moeten worden gewijzigd of dat de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk moet worden ontbonden. U dient dan opnieuw in overleg te treden met uw ex-echtgenoot om de gevolgen van de echtscheiding te regelen.

Indien u zich geconfronteerd ziet met bovenstaande situatie, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.