Welke wegen leiden naar een echtscheiding?

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, ook bij een echtscheiding. De hierna volgende vier mogelijkheden zijn de meest bewandelde paden.

1. Samen naar één advocaat

Het komt regelmatig voor dat echtgenoten het volledig of op bijna alle punten met elkaar eens zijn. Zij willen gewoon in goed onderling overleg zo snel mogelijk scheiden. Zonder langdurige gesprekken of andere poespas. De gemeenschappelijke advocaat is voor hen de ideale uitkomst.

De gezamenlijke advocaat legt de gemaakte afspraken dan namelijk vast in een echtscheidingsconvenant, en in een ouderschapsplan indien er minderjarige kinderen zijn. Deze bescheiden worden namens beide echtgenoten, samen met het verzoek tot echtscheiding, naar de Rechtbank toegezonden. De Rechtbank doet dan snel uitspraak, waarna de echtscheiding een feit wordt.

2. Samen naar de mediator

Wanneer de echtgenoten het nog niet met elkaar eens zijn, maar dat wel graag willen worden, kan mediation een uitgelezen optie zijn. Onder de deskundige begeleiding van de mediator kunnen partijen in een vrije omgeving samen tot oplossingen komen. Die afspraken worden dan ook schriftelijk vastgelegd in een convenant en ouderschapsplan.

Aangezien de mediators van Bos Van der Burg tevens advocaat zijn, zullen zij ook gelijk de echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank in orde maken. De echtgenoten hoeven dan dus niet nog een keer apart naar een advocaat.

3. Overleg met een eigen advocaat

Zowel de gemeenschappelijke advocaat als de mediator zijn onpartijdig. Partijdig advies kan echter ook van waarde zijn. Een eigen, en dus partijdige advocaat, kan bijvoorbeeld adviseren over de haalbaarheid van een standpunt of visie.

De advocaten onderling, met of zonder partijen erbij, overleggen en onderhandelen dan namens hun eigen cliënten, zodat kan worden gekomen tot een convenant en ouderschapsplan. De advocaten kunnen die stukken dan, met een gemeenschappelijk verzoekschrift, naar de Rechtbank sturen, waarna de echtscheiding kan worden uitgesproken.

4. Eenzijdige procedure met een eigen advocaat

Indien de echtgenoten het niet met elkaar eens zijn, er geen bereidheid is voor mediation én enige vorm van overleg door de andere echtgenoot uit de weg wordt gegaan, resteert vaak alleen nog maar de mogelijkheid om de echtscheiding eenzijdig aan te vragen. Er wordt dan veelal geen convenant en ouderschapsplan gemaakt. Alle punten die samenhangen met de echtscheiding worden dan namelijk aan de Rechtbank voorgelegd.

Welke weg past bij u?

De familierecht advocaten en mediators van Bos Van der Burg te Zoetermeer helpen u graag verder het juiste pad voor uw echtscheiding te vinden. Wij verwelkomen u graag bij ons op kantoor voor een vrijblijvend intakegesprek.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.