Tien fabeltjes uit het familierecht

1. "Kinderen ouder dan twaalf jaar mogen zelf kiezen".

Kiezen bij welke ouder ze willen wonen of welke omgangsregeling er moet gelden, mogen kinderen jonger dan achttien jaar niet zelf. Dat is aan de ouders of aan de Rechter als de ouders niet uitkomen. Wel mogen kinderen van ouder dan twaalf hun mening geven.

2. "Wij hebben een co-ouderschap, dus ik hoef geen alimentatie te betalen".

Een gelijke verdeling van de zorgtaken brengt niet met zich mee dat er dan geen alimentatie hoeft te worden betaald. Vaak betaalt slechts één ouder de verblijfsoverstijgende kosten van het kind. De andere ouder moet daar dan in bijdragen. Soms is ook een bijdrage in de verblijfskosten nodig, bijvoorbeeld wanneer er een groot inkomensverschil tussen de ouders bestaat en de andere ouder niet genoeg geld heeft voor de boodschappen.

3. "Drie dagen per week de kinderen is geen co-ouderschap".

In de wet kennen we het begrip co-ouderschap niet, wel een evenredige zorgverdeling. Daarvan is sprake wanneer beide ouders de kinderen drie dagen per week verzorgen, nu een volledig evenredige regeling veelal niet mogelijk is.

4. "Ik hoef geen indexatie over de alimentatie te betalen, omdat de ontvanger daar nooit om heeft gevraagd".

De indexatie over alimentatie is verschuldigd op basis van de wet. Het maakt daarbij niet uit dat er nog nooit (eerder) om is gevraagd. Wel geldt er een verjaringstermijn van vijf jaren.

5. "De Rechtbank kijkt de inhoud van ons echtscheidingsconvenant na".

De Rechtbank controleert niet wat partijen afspreken in hun convenant. Partijen zijn zelf vertantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoerbaarheid van hun afspraken.

6. "Wij zijn niet getrouwd, dus wij hoeven ook geen ouderschapsplan te maken".

De Nederlandse wetgeving eist dat alle ouders die het gezag over hun kind uitoefenen een ouderschapsplan maken bij scheiding. Dat geldt dus ook voor ongehuwde ouders.

7. "Mediation is verplicht wanneer we dat hebben afgesproken".

In veel overeenkomsten staat dat partijen verplicht zijn om in mediation te gaan als zij een geschil hebben. Dit is echter niet verplicht, omdat mediation vrijwillig is.

8. "Ik ben niet aansprakelijk voor schulden die ik tijdens het huwelijk niet zelf ben aangegaan".

In geval van gemeenschap van goederen zijn de echtgenoten, ook na het huwelijk, aansprakelijk voor tijdens het huwelijk aangegane schulden. Het maakt daarbij niet uit wie die schuld is aangegaan.

9. "Ik betaal kinderalimentatie en hoef dus niks meer voor mijn kinderen te betalen".

Ook de alimentatiebetaler wordt geacht zorgkosten voor zijn kind te hebben, zoals de kosten van een dagje dierentuin en kosten van boodschappen. Met een bedrag aan zorgkosten wordt ook meestal rekening gehouden in de alimentatieberekening.

10. "Ik kan niet scheiden zonder dat mijn echtgenoot daaraan meewerkt".

Ook zonder medewerking van de andere echtgenoot kan een echtscheiding tot stand komen. Meer informatie hierover in mijn eerdere blog.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.