Soorten huwelijksvermogensregimes

In Nederland kunnen echtgenoten kiezen om op verschillende voorwaarden te trouwen. Deze wijze van verdeling van het vermogen voor, tijdens en na het huwelijk, worden ook wel aangeduid als huwelijksvermogensregimes. De vijf meest voorkomende regimes komen in deze blog aan bod.

1. Algehele gemeenschap van goederen

Tot 1 januari 2018 werd standaard door echtgenoten gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Kort gezegd houdt dit in dat alle bezittingen en schulden van zowel voor het huwelijk als uit het huwelijk gezamenlijk zijn. In geval van scheiding worden alle aanwezige activa en passiva in beginsel 50/50 tussen de echtgenoten gedeeld.

Indien echtgenoten na 1 januari 2018 alsnog in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, moeten zij dit vastleggen bij een notaris.

2. Beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen is sinds 1 januari 2018 de standaard. Alle zaken en schulden aangegaan voor het huwelijk worden niet gezamenlijk. Alleen tijdens het huwelijk verkregen goederen en aangegane schulden zijn gezamenlijk en worden na scheiding verdeeld.

3. Volledige uitsluiting van gemeenschap van goederen

Volledige uitsluiting van gemeenschap van goederen kan alleen worden overeengekomen met huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap). Het vermogen en de schulden van de echtgenoten worden dan nooit gezamenlijk. Dit regime wordt in de volksmond ook wel ‘koude uitsluiting’ genoemd. Alleen indien echtgenoten in dit geval samen goederen kopen of samen schulden aangaan, worden deze gezamenlijk.

4. Volledige uitsluiting van gemeenschap van goederen met finaal verrekenbeding

Een finaal verrekenbeding in aanvulling op volledige uitsluiting van gemeenschap van goederen heeft een verstrekkend gevolg. In geval van scheiding moeten de echtgenoten dan namelijk afrekenen alsof zij getrouwd waren in gemeenschap van goederen. Simpel gezegd: bij scheiding moeten de goederen en schulden alsnog 50/50 worden gedeeld. Dit regime is vooral geschikt voor ondernemers die hun echtgenoot tijdens het huwelijk willen beschermen van potentiële zakelijke schuldeisers.

5. Volledige uitsluiting van gemeenschap van goederen met periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekenbeding houdt in dat de echtgenoten opgespaarde inkomsten jaarlijks met elkaar moeten verdelen. Feitelijk moeten de echtgenoten dan aan het einde van het jaar hun spaargelden gelijk trekken. Wanneer er tijdens het huwelijk niet is verrekend, moet bij scheiding veelal alsnog het periodieke verrekenbeding met terugwerkende kracht worden uitgevoerd. Dit kan een forse financiële strop opleveren voor de echtgenoot die meer vermogen dan de andere echtgenoot heeft opgespaard.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.