Scheiden van een niet meewerkende echtgenoot

Een echtscheiding wordt in Nederland uitgesproken op verzoek van één van de echtgenoten. Maar hoe werkt een echtscheiding indien de andere echtgenoot niet meewerkt, bijvoorbeeld omdat niet bekend is waar die echtgenoot feitelijk verblijft?

Verzoekschrift om echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure vangt aan doordat een advocaat namens een echtgenoot aan de Rechtbank verzoekt om de echtscheiding tussen de echtgenoten uit te spreken. Nadat alle nodige bescheiden zijn ingediend, begint het (soms langdurige) proces van wachten op reactie van de andere echtgenoot.

Reactietermijn

Een kopie van de scheidingsaanvraag zal via een (buitenlandse) deurwaarder aan de andere echtgenoot worden overhandigd. Indien niet bekend is waar de andere echtgenoot woont of verblijft, zal er ook een bekendmaking van het verzoekschrift tot echtscheiding volgen in de Staatscourant. De reactietermijn voor de andere echtgenoot bedraagt zes weken. Indien echter niet bekend is waar de andere echtgenoot woonachtig is, bedraagt de reactietermijn drie maanden.

Wat gebeurt er als er niet wordt gereageerd?

Nadat de reactietermijn is verstreken, zal de Rechtbank de zaak verder in behandeling nemen. Er wordt dan gecontroleerd of alle benodigde stukken in het dossier aanwezig zijn en of er geen vormfouten zijn gemaakt. Als aan alle formele eisen is voldaan, spreekt de Rechtbank de echtscheiding uit. Uit het feit dat de andere echtgenoot niet heeft gereageerd, leidt de Rechtbank namelijk af dat er kennelijk geen bezwaren zijn tegen de verzochte echtscheiding.

De scheidingsuitspraak wordt dan per post toegezonden aan de advocaat die de scheiding heeft aangevraagd. Deze procedure kan circa vijf maanden duren vanaf het moment dat het scheidingsverzoek is ingediend.

Inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand

De uitgesproken echtscheiding moet ook nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiervoor moet echter eerst de drie maanden termijn van hoger beroep worden afgewacht. Die termijn vangt voor de andere echtgenoot pas aan na uitreiking van de scheidingsuitspraak via de deurwaarder. Ook moet de scheiding nog in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Pas na afloop van al die termijnen kan een verklaring (akte van non-appel) bij de Rechtspraak worden aangevraagd waaruit blijkt dat niemand hoger beroep heeft ingesteld. Met die verklaring en diverse andere dossierstukken kan de advocaat (eindelijk) een brief aan de gemeente sturen met het verzoek om het huwelijk definitief te ontbinden. Op dat ontbindingsmoment kun je ook gauw weer vier tot zes maanden verder zijn.

Scheiden van een niet meewerkende echtgenoot kan dus wel, maar zal in het slechtste geval een heel jaar in beslag kunnen nemen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 079 – 320 3366.

Dit artikel is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook  http://bosvanderburg.nl.