Maritaal beslag bij echtscheiding

Het komt geregeld voor dat een scheidende echtgenoot vreest dat de andere echtgenoot bepaalde goederen zoek zal maken of zal verkwisten. Maritaal beslag kan in dat geval de uitkomst bieden.

Wat is maritaal beslag?

Conservatoir maritaal beslag leggen houdt in dat een echtgenoot ervoor zorgt dat bepaalde zaken in bewaring worden genomen door een onafhankelijke derde. Hiermee kan worden voorkomen dat de andere echtgenoot ermee aan de haal gaat of het goed verkwist of zoek maakt.

Maritaal beslag wordt vaak gelegd op banksaldi, motorvoertuigen of inboedelgoederen. Maar ook op woningen en andere onroerende zaken kan beslag worden gelegd. Feitelijk kan maritaal beslag worden gelegd op iedere activa die in een scheiding verdeeld dient te worden. Hiermee wordt voorkomen dat de andere echtgenoot bewust een te verdelen goed stuk of zoek maakt.

Hoe wordt maritaal beslag gelegd?

Een advocaat moet voor het leggen van maritaal beslag een gemotiveerd verzoek indienen bij de zogenaamde Voorzieningenrechter van de Rechtbank. In dat verzoek moet omschreven worden waarop maritaal beslag wordt gelegd en waarom. Er moet namelijk wel zogenaamde ‘vrees voor verduistering’ aanwezig zijn. Het schriftelijk stuk dat wordt ingediend, wordt in de praktijk ook wel aangeduid als een beslagrekest. De andere echtgenoot wordt meestal niet gehoord over de inhoud van het beslagrekest.

Hoe lang duurt een maritaal beslagprocedure?

De uitspraak volgt veelal binnen 24 uur na indiening van het verzoekschrift tot verlofverlening. Indien positief wordt beslist, dan wordt er ‘verlof’ verleend voor de beslaglegging. Hierna kan het beslag worden gelegd door de deurwaarder. Het beslag komt vaak als een verrassing voor de andere echtgenoot.

Wanneer eindigt een maritaal beslag?

Het beslag eindigt op het moment dat de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap is uitgesproken en de toedelingen zijn gedaan. Ook kan de beslaglegger zelf besluiten het beslag op te heffen. De beslaglegger kan daartoe ook worden gedwongen.

Hoe kom je van een maritaal beslag af?

Er staat tegen de toekenning van het verlof geen hoger beroep open.

Een maritaal beslag kan echter wel eindigen indien de Voorzieningenrechter weer de opheffing van het beslag beveelt. De echtgenoot die wordt getroffen door de beslaglegging kan onder bepaalde omstandigheden namelijk een zelfstandige procedure starten tot opheffing van een gelegd maritaal beslag. Er bestaan namelijk situaties waarin ten onrechte beslag wordt gelegd of wanneer het niet redelijk of billijk is dat het beslag in stand blijft. Tot slot kan een beslag ook worden opgeheven indien de beslaglegging een financiele noodtoestand teweeg zou brengen.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.