Indexatie alimentatie 2018

De indexering van alimentatie is een wettelijke verhoging die op 1 januari dient te worden doorgevoerd. Het leven wordt namelijk jaarlijks duurder vanwege inflatie, terwijl ook de lonen stijgen, waardoor de te betalen alimentatiebedragen dienen te worden verhoogd.

Wettelijke indexering

De jaarlijkse indexatie vindt grondslag in artikel 1:402a BW. Het percentage waarmee de bedragen stijgen wordt jaarlijks door de Minister van Justitie kenbaar gemaakt in onder meer de Staatscourant. Dit percentage heet ook wel het indexeringspercentage.

Het indexeringspercentage voor 2018 bedraagt 1,5%. Dat is lager dan in 2017. Toen bedroeg het percentage 2,1%.

Rekenvoorbeeld

De per 1 januari 2018 te betalen alimentatiebedragen kunnen worden berekend door het in 2017 te betalen bedrag te vermenigvuldigen met 1,015. Ontving u of betaalde u in 2017 een bedrag van 200,00 euro per maand? Dan ontvangt of betaalt u met ingang van 1 januari 2018 een bedrag van 200,00 * 1,015 = € 203,00 per maand.

Uitsluiten indexatie

Het is mogelijk om de indexatie van alimentatie uit te sluiten. Dit kan alleen gebeuren bij een (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomst. U moet het er allebei over eens zijn dat de alimentatie in de toekomst niet zal worden geïndexeerd. Indien u het daarover niet eens wordt, is het wettelijke indexeringspercentage gewoon van toepassing.

Heeft u vragen over achterstallige alimentatie of over de indexatie daarvan? Of wilt u graag uitsluiting van de indexatie met uw ex-partner overeenkomen? De familierecht advocaten en mediators van Bos Van der Burg staan voor u klaar.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.