Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Een veelvoorkomende vraag aan de familierecht advocaat. Kinderalimentatie wordt aan de ene kant gebaseerd op de welstand van de relatie en een andere kant op basis van draagkracht.

Kosten van een kind

Om te beginnen wordt gekeken wat de kosten van een kind zijn. Dit wordt gebaseerd op de inkomens van de ouders tijdens hun relatie. Indien sprake is van bijzondere kosten, zoals kosten van een internationale school of netto kosten van kinderopvang, dan kan het kostenbedrag daarmee worden verhoogd.

Draagkracht van de ouders

Nadat de kosten van een kind zijn bepaald, wordt gekeken naar het actuele inkomen van de ouders. Alle inkomens worden hierbij in acht genomen, zoals loon, een uitkering en het kindgebonden budget.

Op basis van dat totale inkomen vertelt een tabel hoeveel de draagkracht van die ouder bedraagt. Soms moet deze gevonden draagkracht echter worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een huwelijkse schuld die nog wordt afgelost. Met dergelijke bijzondere kosten houdt de tabel namelijk geen rekening.

Zorgkorting

De alimentatiebetaler die ook omgang heeft met zijn kind zal tevens kosten hebben voor het kind. Denk hierbij aan kosten van boodschappen, het heen en weer rijden en kosten voor uitjes met het kind. Een bepaald percentage van het kostenbedrag wordt in beginsel dan ook meegenomen in de berekening.

De hoogte van het percentage is afhankelijk van het aantal omgangsdagen per week. Een ouder die gemiddeld één dag per week zorgkosten voor het kind heeft, krijgt bijvoorbeeld 15% zorgkorting en de ouder die het kind drie dagen per week verzorgt 35% zorgkorting.

Draagkrachtvergelijking

De laatste stap in het berekenen van de kinderalimentatie is de zogenaamde draagkrachtvergelijking. Hierin worden de kosten van het kind over beide ouders verdeeld naar rato van draagkracht. Daarna wordt eventueel de zorgkorting nog toegepast en waar nodig bijgesteld. Vervolgens rolt er een alimentatiebedrag uit de berekening.

Rekenvoorbeeld

De kosten van twee kinderen bedragen € 400,00 per maand. De draagkracht van de vader bedraagt € 400,00 per maand en de draagkracht van de moeder bedraagt € 200,00 per maand. De vader heeft gemiddeld één dag per week omgang en krijgt dus in beginsel 15% zorgkorting ad € 400 * 15 % = € 60,00.

De totale draagkracht van de ouders bedraagt € 400 + € 200 = € 600,00. Het aandeel daarin van de vader is € 400 / € 600 = 67%, terwijl het aandeel van de moeder € 200 / € 600 = 33% bedraagt. De bijdrage van de vader in de kosten van de kinderen is derhalve € 400 * 67% = € 268,00 per maand. Aftrek van de zorgkorting van € 60,00 euro levert op dat de vader aan de moeder een kinderalimentatie dient te voldoen van € 268 – € 60 = 208,00 euro per maand.

Voor meer informatie of voor het (her)berekenen van een kinderalimentatie, staan de familierecht advocaten van Bos Van der Burg Advocaten te Zoetermeer graag voor u klaar.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.