Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’

Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’ is in consultatie gegaan. Mediators en anderen die met mediation op professionele basis te maken hebben, mogen hierbij hun mening kenbaar maken over het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De inhoud van het wetsvoorstel zal in deze blog worden besproken.

Mediation

Volgens het wetsvoorstel is mediation ‘het op grond van een overeenkomst bemiddelen in een geschil waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de onderhandelingen tussen twee of meer partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen’.

Mediation kan een middel zijn om een echtscheiding en de gevolgen daarvan in goed onderling overleg te regelen, maar ook om bijvoorbeeld samen en zonder tussenkomst van de Rechter tot goede afspraken te kunnen komen bij het ontslag van een werknemer.

Beschermde titel: de beëdigd mediator

Ten tijde van het schrijven van deze blog mag iedereen zichzelf mediator noemen, zelfs indien hij of zij geen tot weinig kennis heeft van mediation. Dat moet anders, aldus de overheid.

Er dient, aldus het wetsvoorstel, een register te komen van goed opgeleide mediators met voldoende ervaring. Zij worden – evenals advocaten – beëdigd op de Rechtbank. Voortaan worden uitsluitend beëdigd mediators uitgekozen om geschillen te beslechten middels mediation. Zij zullen daarmee een voorrangspositie verkrijgen op de niet-beëdigd mediator. Ook slechts beëdigd mediators krijgen de bevoegdheid een toevoeging aan te vragen voor mediation, waarmee de overheid de kosten van de mediation voldoet voor degene die het uurtarief van de mediator niet kan betalen.

Bijzondere bevoegdheden van de beëdigd mediator

De beëdigd mediator heeft meer bevoegdheden dan een niet-beëdigd mediator. De beëdigd mediator heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid een geschilpunt dat partijen verdeeld houdt voor te leggen aan de Rechter. Als partijen het in een echtscheiding bijvoorbeeld niet eens kunnen worden over alleen de kinderalimentatie, kan de beëdigd mediator de Rechter vragen daarover een beslissing te nemen. Dit wordt ook wel de deelgeschilprocedure genoemd.

In mediation worden de gemaakte afspraken vaak vastgelegd in een overeenkomst, die ook wel een vaststellingsovereenkomst wordt genoemd. De beëdigd mediator wordt voortaan ook bevoegd om die overeenkomst te laten bekrachtigen door de Rechter.

Bevoegdheden van de Rechtspraak

Met de invoering van de Wet bevordering mediation zullen de verwijzingsregels naar mediation nog verder worden uitgebreid. Hiermee wordt steeds meer benadrukt dat de Rechter de bevoegdheid heeft om partijen voor te leggen dat zij hun geschil(len) ook in mediation kunnen oplossen.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat mediation niet verplicht kan worden opgelegd. Mediation geschiedt – ook na invoering van de Wet Bevordering Mediation – nog steeds op basis van vrijwilligheid. Niemand kan nog worden gedwongen naar een mediator te gaan. Er zijn echter voorstanders die menen dat mediation verplicht moet worden gesteld indien ouders met minderjarige kinderen gaan scheiden. Zij hebben echter geen terrein gewonnen met het onderhavige wetsvoorstel.

Uiteraard houdt Bos Van der Burg Advocaten u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Dit artikel is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is advocaat en mediator op het gebied van personen-, familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook  http://bosvanderburg.nl.