Geschillen bij gezamenlijk ouderlijk gezag: hoe lost u die op?

Als ouders gescheiden zijn en samen het gezag hebben over een kind, kunnen er nog wel eens problemen ontstaan over belangrijke beslissingen in het leven een kind. Dat probleem wordt juridisch een gezagsgeschil genoemd. Denk aan de aanvraag van een paspoort waarvoor u de toestemming van de andere ouder nodig heeft. Of toestemming om op vakantie gaan naar het buitenland of toestemming voor de inschrijving van uw kind op een school. Hoe lost u dat geschil op?

Stap 1: Samen overleggen

Als ouders van een kind is het wettelijke uitgangspunt dat u samen overleg pleegt over belangrijke zaken in het leven van uw kind, zoals een ingrijpende operatie of een (internationale) verhuizing. Hiervoor heeft u ook elkaars toestemming nodig. Maar wat doet u als uw onderling overleg niet leidt tot de toestemming van de andere ouder die u nodig heeft?

Stap 2: Hulp van een deskundige advocaat of mediator

De familierecht specialisten van Bos van der Burg uit Zoetermeer kunnen u bijstaan in dit soort moeilijke situaties. U kunt bij advocaat-mediators mw. mr. M.E. (Mandy) Kreber en mr. L.J.W. (Lennard) Govers terecht om het gezagsgeschil op te lossen middels mediation. Ook kunnen de familierechtadvocaten voor u een brief schrijven aan de andere ouder met het dringende verzoek de vereiste toestemming(en) te verlenen. Mocht de andere ouder geen medewerking verlenen en ook niet open staan voor overleg of mediation, dan kunt u het geschil ook aan de Rechtbank voorleggen.

Stap 3: Naar de rechter

Indien u er samen niet uitkomt, ook niet met behulp van de advocaat of mediator, zit er vaak niets anders op dan het geschil met behulp van een advocaat voor te leggen aan de Rechtbank. De Rechter kan de toestemming die u nodig heeft van de andere ouder vervangen door toestemming van de Rechtbank indien de Rechter dat in het belang van uw kind acht.

De wetgever heeft zich goed gerealiseerd dat gezagsgeschillen vaak voorkomen en heeft hiervoor een bijzondere procedure ontwikkeld, ook wel de ‘253a-procedure’ genoemd. Dit is een zeer snelle procedure die vaak binnen een paar weken al afgewikkeld kan zijn. Heeft uw zaak spoed, omdat u bijvoorbeeld over twee weken al met vakantie gaat? Dan bestaat er ook de mogelijkheid om een kort geding te voeren, zodat u er zeker van bent dat u op tijd de vervangende toestemming verkrijgt.

Het komt ook regelmatig voor dat de andere ouder niet kan worden bereikt om de benodigde toestemming te krijgen, omdat deze spoorloos is verdwenen, vermist wordt of verhuisd is naar een onbekend adres. De wetgever heeft hierin voorzien met artikel 1:253r lid 1 sub b BW. De ouder met het gezag kan dan aan de Rechtbank verzoeken vast te stellen dat de andere ouder onbereikbaar is en zijn of haar gezag schorsen. Toestemming van de onbereikbare ouder is vanaf die schorsing dan niet meer vereist.

De gespecialiseerde advocaten van Bos Van der Burg Advocaten kunnen u natuurlijk bijstaan in de hiervoor genoemde procedures.

Stap 4: Uitvoering

Indien de Rechter de toestemming van de andere ouder vervangt, kunt u uitvoering geven aan hetgeen u heeft verzocht. Met de uitspraak in uw hand kunt u dan bijvoorbeeld naar het gemeentehuis voor de adreswijziging van uw kind of bij de douane op Schiphol kunt u laten zien dat u de benodigde toestemming heeft gekregen.

Dit artikel is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van personen-, familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl.Zie ook http://bosvanderburg.nl.