Einde partneralimentatie bij nieuwe relatie zonder samenwonen?

Reeds eerder schreven wij op deze website een blog over het einde van het recht op partneralimentatie bij het trouwen of samenwonen van de ex-echtgenoot. Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling op dit vlak, die hierna zal worden besproken.

Criteria voor het samenleven met een ander als waren zij gehuwd of geregistreerd partners

Voor het samenleven met een ander als waren zij gehuwd of geregistreerde partners in de zin van artikel 1:160 BW was vereist dat werd voldaan aan vijf criteria. Deze vijf criteria waren dat er sprake moest zijn van een affectieve relatie, de relatie moest een duurzaam karakter hebben, de partners moesten elkaar over en weer verzorgen, de partners moesten met elkaar samenwonen én de partners moesten een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 07-06-2016

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden maakt met de beschikking van 7 juni 2016 een einde aan voornoemde vijf criteria. Het is niet meer vereist dat de partners met elkaar moeten samenwonen, aldus het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het Gerechtshof overweegt in de uitspraak dat toch is voldaan aan artikel 1:160 BW, ondanks dat geen sprake is van permanent samenleven, omdat onder andere:

  • de vrouw haar post laat bezorgen op het adres van haar partner en haar administratie daar aanwezig is;

  • een gedeelte van de goederen voor dagelijks gebruik van de vrouw op het adres van de partner aanwezig zijn;

  • vanuit het adres van haar partner ieder weekend op familiebezoek gaat;

  • de vrouw samen met haar partner de dagelijkse boodschappen en ook vakanties betaalt;

  • de vrouw en haar partner veel sociale activiteiten tezamen als partners verrichten.

Al deze en nog een aantal andere omstandigheden maken volgens het Gerechtshof alsnog dat sprake is van een samenlevingsrelatie die gelijk te stellen is aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het Hof zet de beslissing in rechtsoverweging 2.10 kracht bij door mee te gaan met de tijd:

Het hof betrekt bij zijn oordeel dat het in het huidige tijdsgewricht, waarin echtelieden ook niet meer jegens elkaar verplicht zijn tot samenwoning, in het algemeen zeer wel mogelijk is dat personen die een duurzame affectieve relatie met elkaar onderhouden en die samenleven als waren zij gehuwd in de zin van artikel 1:160 BW, kiezen voor een invulling van hun dagelijkse leven waarbij zij niet iedere dag en nacht met elkaar doorbrengen en waarbij zij niet alle financiële middelen met elkaar delen”.

Cassatie?

De vrouw in deze zaak heeft nog tot 9 september 2016 de tijd om cassatieberoep in te stellen tegen deze uitspraak. De Hoge Raad zal in dat geval moeten bezien of er wel of niet terecht sprake is van schending van artikel 1:160 BW en/of van de vijf voornoemde criteria.

Natuurlijk houden de familierecht advocaten van Bos Van der Burg Advocaten te Zoetermeer u op de hoogte van verdere ontwikkelingen op het gebied van alimentatierecht.

Dit artikel is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familierecht en heeft bijzondere aandacht voor alimentatiezaken. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.