De echtscheidingsprocedure stap voor stap

De echtscheidingsprocedure bestaat uit vele stappen. Dit proces zal in deze blog op globale wijze worden uitgelegd.

Stap 1: verzoekschrift opstellen

Om de echtscheiding in gang te kunnen zetten, maakt een advocaat een verzoekschrift. Dit is eigenlijk een (lange) brief aan de Rechtbank. Hierin wordt dan gevraagd om de echtscheiding uit te spreken. Ook kunnen andere verzoeken worden gedaan die samenhangen met de echtscheiding. Hierbij kan worden gedacht aan zaken over de kinderen (ouderschapsplan), alimentatie en verdeling van inboedel.        

Stap 2: verzoekschrift indienen bij de Rechtbank

De procedure bij de Rechtbank start doordat de advocaat het verzoekschrift opstuurt naar de Rechtbank. Vaak stuurt de advocaat dan ook een kopie daarvan aan de andere echtgenoot. Ook moet er een deurwaarder worden ingeschakeld om het echtscheidingsverzoek te bezorgen bij de andere echtgenoot. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat het verzoek de andere echtgenoot niet bereikt.

Stap 3: verweerschrift indienen bij de Rechtbank

De echtgenoot die de echtscheiding niet zelf heeft aangevraagd, krijgt vier of soms tien weken de tijd om een reactie hierop te geven. Die reactie moet altijd worden ingediend door tussenkomst van een advocaat. De reactie kan een verweer inhouden tegen de verzoeken die de andere echtgenoot aan de Rechtbank heeft gedaan. Deze schriftelijke reactie heet een verweerschrift.

Ook kan de andere echtgenoot zelf verzoeken voorleggen aan de Rechtbank, zoals over verdeling van bankrekeningen of alimentatie. Dit noemen we dan een zelfstandig verzoek.

Stap 4: verweerschrift op zelfstandige verzoeken

Wanneer de ene echtgenoot zelfstandige verzoeken instelt, krijgt de andere echtgenoot gelegenheid om daarop schriftelijk te reageren. Deze reactie heet het verweerschrift op zelfstandige verzoeken. Zo hebben beide echtgenoten over en weer kunnen reageren op elkaars verzoeken.

Stap 5: zitting op de Rechtbank

Nu weet de Rechtbank hoe beide echtgenoten tegenover elkaars verzoeken staan. De zaak kan dan op een zitting op de Rechtbank worden behandeld. Deze zitting noemen we ook wel de mondelinge behandeling. Op deze zitting krijgen de advocaten nog de gelegenheid om de verzoeken en de verweren nader toe te lichten. Ook is dit de gelegenheid waarbij de rechter vragen kan stellen aan partijen zelf en aan hun advocaten. Verder krijgen de echtgenoten zelf ook nog de gelegenheid om iets naar voren te brengen.

Stap 6: uitspraak

Binnen meestal vier weken na de zitting doet de Rechtbank uitspraak. Hier hoeven de echtgenoten niet voor terug naar de Rechtbank. Zij sturen de uitspraak per post naar de advocaten toe.

Stap 7: inschrijving in de registers van de burgerlijke stand

De laatste stap van een echtscheiding is de inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke stand. Dit moet worden gedaan bij de gemeente waar de echtgenoten oorspronkelijk zijn getrouwd. Die gemeente bevestigt de inschrijving aan de verzoekende advocaat. De scheiding is daarmee definitief geworden.

Dit artikel is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. Hij voert regelmatig zowel eenzijdige als gemeenschappelijke echtscheidingsprocedures.

U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook  http://bosvanderburg.nl.