Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen goedgekeurd. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de wetswijziging in werking treden. Echtgenoten zullen dan niet meer automatisch trouwen in algehele gemeenschap van goederen. De nieuwe standaard wordt dan een beperkte gemeenschap van goederen. Gemeenschap van goederen ...

Voorlopige voorzieningen bij scheiding

Een scheidingsproces kan lang duren. Vaak is er behoefte aan voorlopige afspraken die gelden tijdens de scheidingsprocedure. De rechter kan deze voorlopige afspraken opleggen indien nodig. Die afspraken worden ook wel voorlopige voorzieningen genoemd. Wie kunnen voorlopige voorzieningen aanvragen? Voorlopige voorzieningen kunnen worden verzocht door gehuwde ouders. Ook geregistreerde partners ...

Ouderschapsplan bij scheiding

Bij een relatiescheiding moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen. De onderling gemaakte afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst heet een ouderschapsplan. Wie moeten een ouderschapsplan opstellen? De wet schrijft voor dat een ouderschapsplan verplicht is voor getrouwde ouders die gaan scheiden. Er moet ook ...

Geschillen bij gezamenlijk ouderlijk gezag: hoe lost u die op?

Als ouders gescheiden zijn en samen het gezag hebben over een kind, kunnen er nog wel eens problemen ontstaan over belangrijke beslissingen in het leven een kind. Dat probleem wordt juridisch een gezagsgeschil genoemd. Denk aan de aanvraag van een paspoort waarvoor u de toestemming van de andere ouder nodig ...

Wijziging kinderalimentatie / partneralimentatie: het einde is nog niet in zicht

Nooit in de geschiedenis is de kinderalimentatie zo vaak op de schop gegaan als in de afgelopen jaren. Per 1 januari 2013 werden de berekeningen voor kinderalimentatie aangepast. In januari 2015 volgden weer wijzigingen door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen, waarna in Den Haag en Groningen andere berekeningen ...

Kinderalimentatie En Kindgebonden Budget, Wat Wijzigt Er?

Per 1 januari 2015 zijn er een groot aantal fiscale regelingen gewijzigd, die betrekking hebben op gescheiden ouders met minderjarige kinderen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de te betalen kinderalimentatie. Een van de meest ingrijpende wijzigingen is dat de regeling omtrent het kindgebonden budget is veranderd. De bedragen ...