Blog: mijn brief kwam bij de Hoge Raad terecht

Met deze blog wil ik u graag een kijkje geven in mijn familierechtpraktijk. Alweer heel wat jaren geleden schreef ik een brief die de Hoge Raad heeft bereikt. Intakegesprek Dirk de Vries* kwam in 2012 bij mij op intakegesprek. Dirk vertelde mij dat hij de vader is van Sophie*, geboren ...

Einde partneralimentatie bij nieuwe relatie zonder samenwonen?

Reeds eerder schreven wij op deze website een blog over het einde van het recht op partneralimentatie bij het trouwen of samenwonen van de ex-echtgenoot. Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling op dit vlak, die hierna zal worden besproken. Criteria voor het samenleven met een ander als waren zij gehuwd ...

Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’

Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’ is in consultatie gegaan. Mediators en anderen die met mediation op professionele basis te maken hebben, mogen hierbij hun mening kenbaar maken over het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De inhoud van het wetsvoorstel zal in deze blog worden besproken. Mediation Volgens het wetsvoorstel is ...

De bijzondere curator in afstammingskwesties

Het kan voorkomen dat door de Rechtspraak een bijzondere curator wordt benoemd. Dit gebeurt standaard in afstammingskwesties en verder ook in zaken waarbij de Rechter dat nodig acht. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de bijzondere curator in afstammingskwesties. Afstammingskwesties Onder afstammingskwesties wordt onder andere erkenning van een ...

Einde partneralimentatie bij trouwen of samenwonen ex-echtgenoot

Na afloop van de wettelijke termijn of schriftelijk overeengekomen termijn hoeft er geen partneralimentatie meer te worden betaald. Het kan echter voorkomen dat de ex-echtgenoot aan wie de partneralimentatie wordt betaald al voor afloop van de termijn hertrouwt of met een partner gaat samenwonen. Reden genoeg om het recht op ...

Einde partneralimentatie bij wangedrag

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie is gebaseerd op de zogenoemde ‘lotsverbondenheid’ tussen de voormalige echtgenoten. Onder omstandigheden kan de Rechter bepalen dat deze lotsverbondenheid tot een einde is gekomen en de bestaande partneralimentatie op 0 euro stellen of het eerste verzoek om partneralimentatie op die grond afwijzen. In ...

De hoogste tijd voor een herberekening van de alimentatie

Begin 2016 schreven wij hier al over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015. Toen was nog onduidelijk – met name bij partneralimentatie – hoe met deze nieuwe berekeningsmethodiek moet worden omgegaan. Ook werd niet duidelijk of uitsluitend voornoemde uitspraak reden genoeg is om ...

Strenge eisen voor ondernemers bij vaststelling van alimentatie

“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”, wordt vaak gezegd. De Hoge Raad denkt hier toch duidelijk anders over. Recent heeft ons hoogste rechtscollege weer laten zien zeer streng te kunnen zijn voor ondernemers die alimentatie moeten betalen. Het ging in deze zaak over de draagkracht ...

Gezag over minderjarige kinderen

Ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, oefenen automatisch het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen uit. Dit geldt niet voor ouders die niet getrouwd zijn of niet met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. D66 vindt dat die ongelijkheid dient te worden weggenomen. Wat is gezag? ...

Wijziging van een voorlopige voorziening bij scheiding

De Rechter kan tijdens het scheidingsproces voorlopige afspraken opleggen, zoals een voorlopige kinderalimentatie en bepalen welke echtgenoot er voorlopig in de woning mag wonen. Eerder schreef ik op deze website al een artikel over de voorlopige voorzieningen procedure. Het komt nogal eens voor dat een voorlopige voorziening niet in stand ...