De bijzondere curator in afstammingskwesties

Het kan voorkomen dat door de Rechtspraak een bijzondere curator wordt benoemd. Dit gebeurt standaard in afstammingskwesties en verder ook in zaken waarbij de Rechter dat nodig acht. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de bijzondere curator in afstammingskwesties. Afstammingskwesties Onder afstammingskwesties wordt onder andere erkenning van een ...

Einde partneralimentatie bij trouwen of samenwonen ex-echtgenoot

Na afloop van de wettelijke termijn of schriftelijk overeengekomen termijn hoeft er geen partneralimentatie meer te worden betaald. Het kan echter voorkomen dat de ex-echtgenoot aan wie de partneralimentatie wordt betaald al voor afloop van de termijn hertrouwt of met een partner gaat samenwonen. Reden genoeg om het recht op ...

Einde partneralimentatie bij wangedrag

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie is gebaseerd op de zogenoemde ‘lotsverbondenheid’ tussen de voormalige echtgenoten. Onder omstandigheden kan de Rechter bepalen dat deze lotsverbondenheid tot een einde is gekomen en de bestaande partneralimentatie op 0 euro stellen of het eerste verzoek om partneralimentatie op die grond afwijzen. In ...

Strenge eisen voor ondernemers bij vaststelling van alimentatie

“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”, wordt vaak gezegd. De Hoge Raad denkt hier toch duidelijk anders over. Recent heeft ons hoogste rechtscollege weer laten zien zeer streng te kunnen zijn voor ondernemers die alimentatie moeten betalen. Het ging in deze zaak over de draagkracht ...

Gezag over minderjarige kinderen

Ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, oefenen automatisch het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen uit. Dit geldt niet voor ouders die niet getrouwd zijn of niet met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. D66 vindt dat die ongelijkheid dient te worden weggenomen. Wat is gezag? ...

Wijziging van een voorlopige voorziening bij scheiding

De Rechter kan tijdens het scheidingsproces voorlopige afspraken opleggen, zoals een voorlopige kinderalimentatie en bepalen welke echtgenoot er voorlopig in de woning mag wonen. Eerder schreef ik op deze website al een artikel over de voorlopige voorzieningen procedure. Het komt nogal eens voor dat een voorlopige voorziening niet in stand ...

Voorlopige voorzieningen bij scheiding

Een scheidingsproces kan lang duren. Vaak is er behoefte aan voorlopige afspraken die gelden tijdens de scheidingsprocedure. De rechter kan deze voorlopige afspraken opleggen indien nodig. Die afspraken worden ook wel voorlopige voorzieningen genoemd. Wie kunnen voorlopige voorzieningen aanvragen? Voorlopige voorzieningen kunnen worden verzocht door gehuwde ouders. Ook geregistreerde partners ...

Ouderschapsplan bij scheiding

Bij een relatiescheiding moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen. De onderling gemaakte afspraken kunnen schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst heet een ouderschapsplan. Wie moeten een ouderschapsplan opstellen? De wet schrijft voor dat een ouderschapsplan verplicht is voor getrouwde ouders die gaan scheiden. Er moet ook ...

Geschillen bij gezamenlijk ouderlijk gezag: hoe lost u die op?

Als ouders gescheiden zijn en samen het gezag hebben over een kind, kunnen er nog wel eens problemen ontstaan over belangrijke beslissingen in het leven een kind. Dat probleem wordt juridisch een gezagsgeschil genoemd. Denk aan de aanvraag van een paspoort waarvoor u de toestemming van de andere ouder nodig ...