Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Een veelvoorkomende vraag aan de familierecht advocaat. Kinderalimentatie wordt aan de ene kant gebaseerd op de welstand van de relatie en een andere kant op basis van draagkracht. Kosten van een kind Om te beginnen wordt gekeken wat de kosten van een kind zijn. Dit wordt gebaseerd op de inkomens ...

Voorlopige voorzieningen (artikel 223 Rv)

Voorheen was het verzoeken van voorlopige voorzieningen voorbehouden aan scheidende echtgenoten. Tegenwoordig kan echter in iedere familierechtelijke verzoekschriftprocedure om voorlopige voorzieningen worden verzocht. Wat is een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv? De Hoge Raad heeft bij beschikking van 5 december 2014 bepaald dat ook in verzoekschrift procedures op basis ...

Maritaal beslag bij echtscheiding

Het komt geregeld voor dat een scheidende echtgenoot vreest dat de andere echtgenoot bepaalde goederen zoek zal maken of zal verkwisten. Maritaal beslag kan in dat geval de uitkomst bieden. Wat is maritaal beslag? Conservatoir maritaal beslag leggen houdt in dat een echtgenoot ervoor zorgt dat bepaalde zaken in bewaring ...

De bijzondere curator (artikel 1:250 BW)

Reeds eerder schreven wij over de bijzondere curator in afstammingskwesties. Er is echter nog een andere bijzondere curator. Deze curator kan worden benoemd op basis van artikel 1:250 BW. Wanneer wordt een bijzondere curator ex artikel 1:250 BW benoemd? Een bijzondere curator in de zin van artikel 1:250 BW kan ...

Welke wegen leiden naar een echtscheiding?

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, ook bij een echtscheiding. De hierna volgende vier mogelijkheden zijn de meest bewandelde paden. 1. Samen naar één advocaat Het komt regelmatig voor dat echtgenoten het volledig of op bijna alle punten met elkaar eens zijn. Zij willen gewoon in goed onderling ...

Verhuizen met minderjarige kinderen

Ouders die samen het gezag uitoefenen, hebben voor belangrijke beslissingen in het leven van hun kinderen de toestemming van de andere ouder nodig. Dit geldt ook voor een verhuizing met de minderjarige kinderen. Een Rechter kan die benodigde toestemming voor de verhuizing ook vervangen. Maar hoe beoordeelt een Rechter dat? ...

De schriftelijke aanwijzing van de gecertificeerde instelling

De gecerticeerde (jeugd)instelling kan aan ouders een aanwijzing opleggen. Ouders kunnen tegen die aanwijzing dan beroep instellen. Ook kan de gecertificeerde instelling aan de Rechtbank een verzoek doen tot bekrachtiging van een schriftelijke aanwijzing. Tevens kunnen zij daarbij verzoeken een dwangmiddel toe te mogen passen. Schriftelijke aanwijzing Een minderjarig kind ...

Blog: mijn brief kwam bij de Hoge Raad terecht

Met deze blog wil ik u graag een kijkje geven in mijn familierechtpraktijk. Alweer heel wat jaren geleden schreef ik een brief die de Hoge Raad heeft bereikt. Intakegesprek Dirk de Vries* kwam in 2012 bij mij op intakegesprek. Dirk vertelde mij dat hij de vader is van Sophie*, geboren ...

Einde partneralimentatie bij nieuwe relatie zonder samenwonen?

Reeds eerder schreven wij op deze website een blog over het einde van het recht op partneralimentatie bij het trouwen of samenwonen van de ex-echtgenoot. Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling op dit vlak, die hierna zal worden besproken. Criteria voor het samenleven met een ander als waren zij gehuwd ...

Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’

Het wetsvoorstel ‘Wet bevordering mediation’ is in consultatie gegaan. Mediators en anderen die met mediation op professionele basis te maken hebben, mogen hierbij hun mening kenbaar maken over het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De inhoud van het wetsvoorstel zal in deze blog worden besproken. Mediation Volgens het wetsvoorstel is ...